Co musimy wiedzieć

Dalsza historia Polski

Dalsza historia Polski Okres Królestwa Polskiego zakończyły tak zwane Rozbiory Polski. Były to trzy kolejne rozbiory – w dwóch pierwszych uczestniczyły Rosja, Prusy i Austria, w ostatnich zaś Rosja i Prusy. W ich trakcie granice Królestwa Polskiego były ograniczane. Trzeci rozbiór nastąpił po Sejmie Czteroletnim, podczas którego uchwalono Konstytucję 3 Maja, oraz po klęsce Insurekcji Kościuszkowskiej. W okresie podbojów napoleońskich utworzone zostało Księstwo Warszawskie – przyjacielem Napoleona i generałem w jego wojsku był bowiem siostrzeniec Stanisława Augusta Poniatowskiego – książę Józef Poniatowski. Zginął on jednak w bitwie pod Berezyną. W latach tysiąc osiemset trzydzieści dwa oraz tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy wywołane były Powstania – Listopadowe oraz Styczniowe, jednak oba zakończyły się klęskami. Niepodległość Polska odzyskała w roku tysiąc dziewięćset osiemnastym, po zakończeniu I Wojny Światowej. Okres II Rzeczpospolitej Polskiej trwał do tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego, czyli do wybuchu II Wojny Światowej. Po niej władzę w kraju przejęła popierana przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Oddała ją dopiero w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym. Obecnie Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska stanowi współcześnie demokratyczną republikę. Głową państwa jest prezydent, zaś na czele rządu stoi premier. Prezydent oraz członkowie obu izb parlamentu wybierani są w wyborach powszechnych – prezydent na pięć lat, zaś parlament na cztery. Premier, czyli Prezes Rady Ministrów, wybierany jest przez parlament. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, zaś rząd i prezydent – władzę wykonawczą. Władza sądownicza w Polsce jest niezależna od parlamentu i prezydenta. Na czele obu izb parlamentarnych stoją marszałkowie. Kolejnymi prezydentami III Rzeczpospolitej Polskiej byli Wojciech Jaruzelski (urząd sprawował tylko rok), Lech Wałęsa, a następnie przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski. Obecnie prezydentem jest Lech Kaczyński. Premierem jest natomiast prezes Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Platforma Obywatelska tworzy w sejmie koalicję większościową z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opozycję stanowią Prawo i Sprawiedliwość oraz partie wchodzące w skład koalicji Lewica i Demokraci.

Polska

Polska Polska – nasza ojczyzna, to dla zdecydowanej większości z nas kraj zamieszkania, to jeden z większych europejskich krajów, leżący niemal dokładnie w centrum tak zwanego „Starego Świata”, czyli kontynentu europejskiego. Mieszka w nim prawie czterdzieści milionów Polaków. Prócz tego, spora grupa emigrantów zamieszkuje takie kraje jak między innymi Stany Zjednoczone (głównie Chicago), Wielka Brytania i Irlandia. Polska to kraj o ponad tysiącletniej historii. Przez ponad pięćset lat stanowił królestwo, obecnie zaś jest to republika demokratyczna, której głową jest wybierany w wyborach powszechnych prezydent. Największe polskie miasta to Warszawa, która jednocześnie jest stolicą kraju, a także Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz aglomeracje trójmiejska (z Gdańskiem i Gdynią) i śląska (z Katowicami). Polska graniczy z takimi państwami jak Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy. Najwyższe polskie góry to Tatry, zaś jeziora – Śniardwy, Mamry i Wigry, znajdujące się na Pojezierzu Mazurskim. Historia państwa polskiego liczy sobie już ponad tysiąc lat. Pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach naszego kraju było przyjęcie w roku dziewięćset sześćdziesiątym szóstym przez księcia Mieszka I w imieniu całego kraju chrztu, co nazywane jest przez historyków Chrztem Polski. Pierwszym królem Polski był syn Mieszka I – Bolesław Chrobry, który uzyskał koronę w roku tysiąc dwudziestym piątym, jednocześnie roku swojej śmierci. Po śmierci Bolesława Krzywoustego państwo zostało podzielone na dzielnice. Okres zwany rozbiciem dzielnicowym trwał wiele lat. Polska została ponownie zjednoczona przez Władysława Łokietka, zaś jego syn – Kazimierz Wielki – był ostatnim Piastem na tronie Polski. Nastąpiła później dynastia Jagiellonów, którą zapoczątkowało małżeństwo królowej Jadwigi z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą, który na chrzcie otrzymał imię Władysław. Po śmierci Zygmunta II Augusta, Polska stała się monarchią elekcyjną – kolejni królowie wybierani byli na drodze elekcji przez szlachtę na sejmie konwokacyjnym. Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski.

Neandertalczycy i ludzie rozumni

Neandertalczycy i ludzie rozumni Pierwszego neandertalczyka wykopano w Niemczech, w Neanderhalu. Był to szkielet, ale niekompletny, jego kości były mocne oraz grube. Ten przodek człowieka najprawdopodobniej ewoluował z gatunku Homo heidelbergensis. Pierwsze oznaki neandertalczyków u hominidów pojawiły się prawdopodobnie w Europie, było to jakieś od czterystu do trzystu pięćdziesięciu tysięcy lat temu. Rozprzestrzenili się na terenie całego kontynentu z wyjątkiem Skandynawii, a to dlatego, że w tamtych czasach była ona kompletnie przykryta lodowcem. Postanowili osiedlać się na terenach Bliskiego Wschodu. Był to okres dużych wahań klimatycznych, zima potrafiła być naprawdę ostra, w związku z czym musieli nauczyć się przetrwania w zimowych, ekstremalnych warunkach. Co ciekawe, to prawdopodobnie oni jako pierwsi zaczęli używać odzieży, właśnie ze względu na zimno. Ale z drugiej strony podczas polowań używali dzid i oszczepów, a nie potrafili się zorientować, że można nimi także rzucać w ofiary. Współcześni ludzie pochodzą z gatunku Homo sapiens. Jesteśmy obecnie jedynym występującym gatunkiem człowieka. Tak zbudowany człowiek zaczął powstawać prawdopodobnie dwieście lub sto pięćdziesiąt lat temu w Afryce, a po stu tysięcy latach przeniósł się na Bliski Wschód. Obecny człowiek dzieli się jedynie na rasy. We współczesnej antropologii fizycznej wyróżnia się cztery rasy poprzez koncepty geograficzne, typologiczne, populacyjne oraz klinowej zmienności. Jan Czekanowski, profesor zajmujący się tym zagadnieniem, wprowadził nową, aktualnie używaną klasyfikację ludzi poprzez kolory skóry. I tak do kategorii żółtej zaliczani są mongoloidzi zamieszkujący Azję północną oraz wschodnią. Na rasę czarną przypadają negroidzi z Afryki subsaharyjskiej, wysp otaczających ten kontynent oraz Melanezji oraz Australii. Rasa biała to europeidzi z Europy, północnej Afryki oraz zachodniej Azji. Istnieją także inne odmiany, o wiele bardziej skomplikowane, i dlatego właśnie ta stała się najbardziej powszechna.

Australopiteki

Australopiteki Warunki panujące na obszarach sawanny wymagały zmian w budowie wczesnych hominidów. Obszary nie dawały już wystarczającej ilości soczystych owoców, a korony niewielkiej liczby drzew nie dawały tak pewnego schronienia. Dlatego pionizacja sylwetki okazała się najlepszym rozwiązaniem i najskuteczniejszą strategią adaptacyjną. Kiedy kończyny górne zostały uwolnione od funkcji utrzymywania sylwetki, mogły pełnić inne ważne funkcje, dzięki czemu człowiekowate zaczęły stosować proste narzędzia pomagające w przetrwaniu. Australopiteki (żyjące 4-2 miliony lat temu) zaczęły tworzyć grupy polujące i broniące się stadnie. Dieta tych organizmów również zmieniła się. Pojawiło się mięso, które udało się upolować Australopitekom. Wspólne polowanie wymagało porozumiewania się w grupie, a to stało się pośrednio impulsem rozwoju mózgu. Australopiteki zajmowały obszary wschodniej i południowej Afryki. Rodzaj Homo wyodrębnił się tam gdzie warunki były najbardziej zróżnicowane, mianowicie na wschodzie kontynentu, w obrębie Wielkiego Rowu Afrykańskiego.