Co musimy wiedzieć

Rodzaje broni Hitlera

Rodzaje broni Hitlera Jeżeli chodzi o zakresy opracowywanych broni III Rzeczy, należy przyznać, że przemysł zbrojeniowy stał w tym okresie w Niemczech na niezmiernie wysokim poziomie. Należy wspomnieć w tym momencie także o fakcie, że bardzo duża ilość niemieckich konstrukcji przewyższało opracowania wielu innych krajów, a nie rzadko były najlepszymi wersjami na świecie. Fakt ten podyktowany był kilkoma czynnikami. Jednym z nich było nastawienie ściśle militarne już w latach trzydziestych ubiegłego wieku, co zaowocowało dużo dłuższym czasem wytężonej pracy nad poszczególnymi rodzajami broni. Innym niezmiernie ważnym faktem było ściąganie do pracy już w czasie trwania II Wojny Światowej ogromnej ilości specjalistów praktycznie wszystkich związanych z tego rodzaju aktywnością dziedzin, z całości terenów okupowanych przez III Rzeszę. Dawało to niewiarygodną przewagę w tym momencie nad innymi państwami, które niejednokrotnie lub traciły w pewnym sensie swoje terytorium i tak na przykład Francja, lub miało dość utrudniony system zarówno badawczy czy już związany ściśle z realizacją przemysłową i w tym momencie należałoby przedstawić przykład Wielkiej Brytanii.

Rodzaj Homo

Rodzaj Homo Uważa się, że pierwszym przedstawicielem naszego rodzaju był gatunek Homo habilis (człowiek zręczny). Jego różnicami względem australopiteków, wskazującymi na rozwój ewolucji, była większa pojemność mózgoczaszki oraz zdolność posługiwania się narzędziami kamiennymi. Następnym etapem rozwoju tego gatunku był Homo erectus (człowiek wyprostowany), który jako pierwszy z hominidów opuścił Afrykę i zasiedlił Europę oraz Azję. Wykorzystywał on do zamieszkania jaskinie. Polował w grupie i potrafił posługiwać się ogniem. Zdolności te pozwalały mu na zasiedlenie się na obszarach o mniej sprzyjających warunkach klimatycznych. Dwa następne gatunki człowieka to Homo neanderthalensis (neandertalczyk) i Homo sapiens (człowiek rozumny). Oba rozwinęły się mniej więcej w tym samym czasie, kilkaset tysięcy lat temu. Cechy charakterystyczne neandertalczyka to mocna budowa, krępość, pojemność mózgoczaszki zbliżona do współczesnego człowieka. Cechy te pozwalały przetrwać nawet srogą zimę. Dieta neandertalczyka to głównie mięso. Ostatnie stanowiska neandertalczyków, liczące około 28 tysięcy lat, znaleziono w Chorwacji. Kiedy w Europie pojawili się przedstawiciele gatunku Homo sapiens, neandertalczycy zostali wyparci, ponieważ posługiwali się bardziej prymitywnymi narzędziami i prawdopodobnie nie byli tak zorganizowani jak przedstawiciele naszego gatunku. Przedstawiciele Homo sapiens opuścili Afrykę około 100 tysięcy lat temu. Do tego momentu różniła ich od neandertalczyków tylko nieznacznie budowa ciała. Charakteryzowała ich smukłość i długie nogi. Homo sapiens prowadzili koczowniczy tryb życia, a organizacja ich społeczności pozwalała na efektywne polowania. Po zasiedleniu Europy rozpoczął się okres rozwoju społecznego i kulturowego naszego gatunku. Przyczyną mogły być prawdopodobnie trudne warunki życia związane z ostatnim zlodowaceniem. Wymusiły one zmiany w organizacji społeczeństwa i wprowadzenie nowych sposobów na polowania. Był to koniec plejstocenu. W tym właśnie czasie wykształciły się początki powstawania kultury człowieka. Najdobitniejszym jej przykładem są malowidła naskalne w jaskiniach Lascaux na terenie dzisiejszej Francji, czy też w Altamirze w Hiszpanii.